The CoreCarbonX Team

 • Niroj Kumar Mohanty

 • Karthik Rao S

 • R. Hrishikesh Mahadev

 • Raja Krishna Murthy M

 • Aparti Sethi

 • Neerja Nalla

 • Uma Ramachandran

 • Kavita Sahany

 • Narshima Reddy

 • Abhigna Pinnamreddy

 • Asish Chaudhary

 • Ashish Das

 • Subhananda Anushika

 • Apurba Dash

 • Sai Prasad GV

 • Senthil Kumar PIC

 • Nunavath Abeish

 • Anchal Mohanty

 • Kadali Abhishek

 • Athota Ajay

 • Smruti Ranjan Sethi

 • Ashok Nannam

 • Mudavath Kaveri

 • Mudavath Koteshwari

 • Mula Nithisha

 • Nallola Pandu

 • Madiri Priyanka

 • Allam Rajini

 • Kodali Sony

 • Valeshwaram Sowmya

 • Kajeepuram Supreeth

 • Bobde Turiya

 • Asish Mohanty

 • Bhajakrishna Biswal

 • Janmejay Parida

 • Biplab Mohanty